Skräddars Kari

Arbetsledare, fastighetsskötsel

Tel +358 44 055 54 50

kari.skraddars@loviisa.fi

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur, Lokalserviceenheten

lokalservice