Skräddars Kari

Tel +358 440 555 450

kari.skraddars@loviisa.fi

Enhet: Lokalserviceenheten

Centralen för näringsliv och infrastruktur, lokalservice