Valén Minna

Tel 0445051344

minna.valen@loviisa.fi

Enhet: Grundtrygghetscentralen, Tandläkarmottagningen