Läsdiplom

Läsdiplomet är planerat för elever i årskurs tre. Naturligtvis får alla delta oberoende av klass och ålder! Genom att läsa böcker från listan får du ett läsdiplom. Det finns tre olika slags läsdiplom:

LÄSDIPLOM får du genom att läsa en bilderbok, en diktbok, två lättlästa böcker och två barnromaner (sammanlagt sex böcker).

LÄSLUSDIPLOM får du genom att läsa två bilderböcker, två diktböcker, fyra lättlästa böcker och fyra barnromaner (sammanlagt 12 böcker).

SUPERLÄSLUSDIPLOM får du genom att läsa tre bilderböcker, tre diktböcker, sex lättlästa böcker och sex barnromaner (sammanlagt 18 böcker).
Naturligtvis får du läsa mera! För att få ett läsdiplom behöver du alltså läsa minst sex böcker. Lycka till!

Boklista för läsdiplomet