Läsdiplom

Läsdiplomet har planerats för att öka barnens läslust och intresse för litteratur. Varierande ålder och läsnivåer har tagits i beaktande. Varje årskurs har sin egen boklista. Du får ett diplom när du har läst den mängd böcker som krävs från listan.

Läsdiplomet får du genom att läsa sammanlagt 6 böcker.

Läslusdiplomet får du genom att läsa sammanlagt 12 böcker.

Superläslusdiplomet får du genom att läsa sammanlagt 18 böcker.

Böcker kan också läsas tillsammans med föräldrarna eller skolklassen. Om boken finns också som ljudbok går det att lyssna på den.

Lycka till!

Läsdiplom för årskurs 1-2

Läsdiplom för årskurs 3-4

Läsdiplom för årskurs 5-6

Lästa böcker