Skolor och daghem

Biblioteket gör samarbete med skolorna i Lovisa. För skolklasserna ordnar biblioteket bokprat och ger undervisning i hur man använder ett bibliotek.

Det är möjligt att avlägga läsdiplom i skolorna i Lovisa. Biblioteket ordnar regelbundet sagotimmar för förskolebarn och vid behov också för andra grupper.

 

Biblioteket deltar i projektet Kulturstigen.

Nytt projekt: Bekant och fungerande bibliotekssamarbete – nya modeller som del av verksamhet

Lovisa stadsbibliotek har fått statsunderstöd från regionförvaltningsverket i Södra Finland för att utveckla biblioteksverksamhet.

Utvecklingsunderstödet söktes med temat ”Bekant och fungerande bibliotekssamarbete – nya modeller som del av verksamhet”.

Mer information om projektet: Bekant och fungerande bibliotekssamarbete

 

Mer information får du också av: Jaana Laaksonen

Projektkoordinator – Bekant och fungerande bibliotekssamarbete

+358 44 055 54 99   jaana.laaksonen@loviisa.fi

Projektets logo