Skolor och daghem

Biblioteket gör samarbete med skolorna i Lovisa. För skolklasserna ordnar biblioteket bokprat och ger undervisning i hur man använder ett bibliotek.

Det är möjligt att avlägga läsdiplom i skolorna i Lovisa. Biblioteket ordnar regelbundet sagostunder för förskolebarn och vid behov också för andra grupper.

 

Biblioteket deltar i projektet Kulturstigen.