Skolor och daghem

Biblioteket gör samarbete med skolorna i Lovisa. För skolklasserna ordnar biblioteket bokprat och ger undervisning i hur man använder ett bibliotek.

Det är möjligt att avlägga läsdiplom i skolorna i Lovisa. Biblioteket ordnar regelbundet sagotimmar för förskolebarn och vid behov också för andra grupper.

Biblioteket samlar bokkassar till daghemmen och skolorna allt efter behov. Kontaktperson är Henriika Piirainen, tfn 044 723 0245, henriika.piirainen@loviisa.fi.

Biblioteket deltar i projektet Kulturstigen.