e-tidningar

ePress erbjuder inhemska dagstidningar.

Tidningarna kan läsas i sin helhet och ePress innehåller bland annat Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Uusimaa, Loviisan Sanomat och Östnyland. Tidningarna kan läsas genast då de ges ut och de arkiveras i 90 dagars tid. Tjänsten kan endast användas i biblioteket.

De här e-tidningarna kan du läsa på biblioteket