Lovisadagen firades i Kimppa 25.8.2017

Lovisadagen den 25 augusti är Lovisabornas egen fest. Finland 100-jubileumsåret i ära gjorde vi evenemanget tillsammans med alla Lovisabor och firade dagen under namnet Kimppa.

Ladda ner eller skriv ut en egen minibroschyr med Lovisadagens program

Lovisa centrum fylldes av evenemang: öppna hus på olika ställen i staden, dans, musik, konst, spel, bollsport och mycket annat trevligt. På torget dracks Lovisakaffe med munk.

Lovisa stads kulturtjänster koordinerade evenemanghelheten, men det var föreningar, företag, organisationer och enskilda aktörer med anknytning till Lovisa som stod för det egentliga programinnehållet.

Evenemangen som hör till Kimppa var avgiftsfria och öppna för alla (inträde till LHH-husen).