Utrymmen och uthyrning

Ordna utställning eller evenemang i Almska Gården!

Att hyra utställningslokal

Lovisa stads kulturtjänster hyr ut Almska Gården för utställningar till enskilda konstnärer, konstnärsgrupper, aktörer inom kulturbranschen och föreningar. Lokalerna lämpar sig för mångsidiga utställningar och det är möjligt att samtidigt ordna flera utställningar i huset. Därtill hyrs lokalerna ut för olika evenemang.

Du kan hyra lokalerna i Almska Gården för utställningar och evenemang. Lokalerna hyrs ut för högst tre månader per gång. I specialfall kan hyrestiden dock vara längre. Hyresansökningar behandlas fortlöpande under året.

Förfrågningar och ytterligare information: kulturproducent Päivi Karppi, tfn 040 751 7449 och
chef för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson,
tfn 040 568 4138

Ytterligare information till arrangörer av utställningar

Ytterligare information till arrangörer av evenemang

Välkommen och bekanta dig med Almska Gårdens lokaler!

Almska Gårdens bottenritning

På Almska Gårdens övre våning finns förutom utställningslokaler också en mötes- och workshopsrum, som är avsedd främst för stadens skolor, klubbverksamhet och medborgarinstitut.

På husets nedre våning finns Artoteket som upprätthålls av Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum rf och ett fast verksamhetsställe som hyrs ut med separat avtal. Köket på nedre våningen får under hyrestiden användas av utställnings- och evenemangsarrangörerna.