Open call 2019

Open Call: Bild-, video-, media-, ord-, ljudkonst

De odödliga – berättelserna bakom föremålen

Utställningen är en kombination av en konstutställning och en museiutställning, med föremål från Lovisa stads museums samlingar och konstverk inspirerade av dessa. Det centrala temat är minnet, särskilt museets roll som samhällets minne.

Utställningen har två delar, som stöder varandra. Den första är museiutställningen som fokuserar på museiföremålens historiska berättelser och livsberättelser från 1800-1900-talets Lovisa. Föremålsbiografi och minnen förmedlade genom materiell kultur spelar centrala roller i den här delen av utställningen.

Men museet har många föremål, som vi inte vet nästan någonting om. Den andra delen av utställningen byggs av konstverk som fick sin inspiration av sådana föremål. Estetiken och semantiken av föremål samt kreativiteten av människorna som tar del i projektet är de viktigaste teman av denna del av utställningen.

För inspiration, kan foton av museets föremål ses på https://hitrecord.org/users/778424/records?type=images
Om man skapar en gratis profil på hitrecord, får man ladda ned och använda bilder fritt enligt principer av remix-kultur för att skapa bild-, video-, media-, ord- eller ljudkonstverk. Resultaten kan vara bilder, bildmanipulationer, animation eller video, text, ljud, eller kombinationer av dessa. (Obs! Lovisa är en tvåspråkig stad och museets besökare är både finsk- och svenskspråkiga, därför är enspråkiga konstverk med audio eller text inte tillgängliga för alla museibesökare). Installationer som försiktigt använder samlingens föremål kan också vara möjliga att förverkliga.

För verk som vals till utställningen betalas utställningsarvoden (500 euro – och möjliga materialkostnader). Utställningen börjar i oktober 2019 och är öppet till mars 2020 och de digitala konstverken byts under utställningens lopp. Fritt utformade förslag för konstverk kan skickas till museo@loviisa.fi senaste 20. september, ange också ungefärlig hur långt verket tar att förverkligas och en budget om ditt förslag innehåller materialkostnader (ingen budget behövs om kostnader inte finns).