Avslappning, stresshantering, hjärnans välfärd och koncentrationsförmåga – hur kan naturen hjälpa till?

Vår nuvarande livsmiljö innehåller mycket som belastar oss; fortgående informationsflöde, bearbetningen av fakta överbelastas, det är svårt att upprätthålla koncentrationen och så vidare.

Människan behöver kortvarig stress för att kunna klara av sina uppgifter, men en långvarig stress orsakar överbelastning i hjärnfunktionerna. Detta leder till att man oftare gör misstag, att man inte är lika noggrann, funktionsförmågan blir sämre, viktig information går förlorad, man tappar bort sig i informationsflödet.

Naturen ger möjligheter till stresshantering och ett sätt att slappna av. Man har i olika undersökningar konstaterat att människans hjärna och kropp reagerar delvis automatiskt på naturen. Redan det att man vistas i skogen, att man motionerar och vistas ute påverkar kroppen fysiologiskt och hjälper sinnet att återhämta sig; hjärtrytmen och andningsrytmen blir långsammare, blodtrycket sjunker, de positiva känslorna ökar och de negativa känslorna minskar.

Blev du intresserad? Kom till Kompanjonskapshuset Hörnan torsdag 17.10.2019 klockan 17, arbetsvälfärdskoordinator Anne Saarnio-Jokinen från Lovisa stad och Green care-företagare Katriina Mähkönen berättar om naturens hälsoinverkan.

Innan föreläsningen ordnar vi en liten naturstig från och med klockan 16, start från Kompanjonskapshuset. Välkommen med, kom ihåg att klä dej enligt väderlek! Efter naturstigen bjuder vi på kaffe på Kompanjonskapshuset.