Den vackra och soliga sommaren fortsätter i Finland!

De höga temperaturerna kan dock kräva sin tribut; det är risk för att kroppen torkar och risken för värmesjukdomar ökar.

Vi kan var och en själva påverka riskerna genom tillräckligt vätskeintag, genom att klä sig lätt och använda hatt utomhus. Det är ytterst viktigt att dricka tillräckligt och få tillräckligt med salt. Vätskebehovet ökar märkbart på grund av den fortgående hettan. Med beaktande av ålder och grundsjukdomar borde man i regel dricka 2-3 liter dagligen.

Kom även ihåg dem som inte kan ta hand om sig själva; barn, åldringar och sjuka!

I problemsituationer kan du ringa till hälsocentralen för bedömning av vårdbehovet, tfn 019 505 1300.

Trots allt – njut av sommaren!