Fotoutställningen En trygg början på livet visas på huvudbiblioteket den 8.10.-20.10.2018.

Plan, organisationen för barnens rättigheter har gjort en fotoutställning som berättar om gravida kvinnors och bebisars liv i ett av världens fattigaste lände, Mocambique.

På landsorten i Mocambique utgör tonårsgraviditeter, otrygga förlossningar och småbarnsdödlighet betydande problem. Organisationen för barnens rättigheter, Plan International Finland, stöder samfund, kliniker och familjer på landsorten i Jangamo, så att mödrarna och barnen får den hälsovård och det stöd de behöver. Plan erbjuder också kunskap om vårdens, näringens och hygienens betydelse för bebins utveckling.

I utställningen En trygg början på livet visar fotografen Mikko Toivonens gripande bilder och journalisten Iida Riekkos texter de förhållanden som råder under graviditeten och bebisåldern, och vilka på många sätt avviker från de finska.

”Det var rörande att se hur föräldrarnas kärlek och vilja att säkra ett gott liv för sina bebisar och hälsovårdsspecialisternas hängivenhet att hjälpa mödrarna och barnen var förenande faktorer från en kultur till en annan. Vi mötte tonårsmödrar och mor-/farmödrar som övergivits av sina män, och som levde i ytterlig fattigdom, men som var redo att göra sitt allt för att utbilda följande generation så långt som möjligt”, berättar Iida Riekko om utställningens bakgrund.

Stödd av utrikesministeriet och finländska månadsdonatorer koncentrerar sig Plan International Finland i Mocambique speciellt på tonårsflickors sexual- och fortplantningshälsovård och -rättigheter. Plan förbättrar kunskapen om flickors rätt att bestämma över sin egen kropp, erbjuder hälsovårdsservice, stöder gravida flickor att stanna kvar i skolan, och hjälper unga mödrar att återuppta sina studier.

Organisationen för barnens rättigheter, Plan International Finland, strävar till en rättvis värld, där alla barns rättigheter och jämlikhet förverkligas. Därför förbättrar Plan om i synnerhet flickors liv och skydd i utvecklingsländerna.

Plan är religiöst och politiskt obunden och grundades 1937. I Finland startade verksamheten 1998. Plan arbetar i över 70 länder.

Utställningen finns i huvudbibliotekets (Drottninggatan 3) nedre våning. Fritt inträde!