Europaparlamentsvalet 2019 i Lovisa

Europaparlamentsvalet arrangeras söndagen den 26.5.2019. Förhandsröstningen arrangeras i Finland 15–21.5.2019 och utomlands 15–18.5.2019. Anmälan till hemmaröstning bör göras den 14.5 före klockan 16.00.

Kom ihåg att ta med dig ett identitetsbevis med foto då du ska rösta. Till exempel ett chipförsett identitetskort, körkort eller pass lämpar sig som bevis.

På den egentliga valdagen 26.5.2019 kan du rösta endast på ditt eget röstningsställe. Av den anmälan om rösträtt som har skickats hem per post framgår var du kan rösta.

Förhandsröstningen vid Europaparlamentvalet 2019 ordnas i Lovisa vid kundservicekontoret Lovinfo, Kylis i Strömfors, Pernå närbibliotek och landsbygdsväsendet i Liljendal. Röstningsbussen kör runt i byarna 15–19.5.

Anmäl dig till hemmaröstningen i tid

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Även närståendevårdaren får rösta samtidigt. Hemmaröstningen arrangeras under förhandsröstningen.

Anmälan till hemmaröstning i EU-valet ska göras senast tisdag 14.5.2019 före kl. 16.00. Anmälan görs antingen skriftligen till adressen Centralvalnämnden, Mannerheimgatan 4, 07900 Lovisa eller per telefon (019) 555 555.

Mer information om EU-valet finns på Lovisa stads valsida samt på den riksomfattande tjänsten vaalit.fi.