Kom med i vår föräldragrupp!

Är du orolig över att ditt 3-6 år gamla barn år inte lyder? Eller att barnet inte kan behärska sig? Blir du lätt nervös på ditt barn? Känns vardagen tung och glädjelös?

Familjecentralen ordnar en föräldragrupp på hösten 2019, gruppen träffas åtta gånger från och med 4.9.2019. Vi erbjuder praktiska färdigheter för föräldraskap och stöd för den egna orken. Vi intervjuar intresserade föräldrar per telefon innan gruppen börjar, cirka 10 föräldrar ryms med i gruppen.

Mera information om gruppen och anmälan till intervju:

  • Miia Felin, familjehandledare, tidigt stöd för barnfamiljer, tfn 044 505 1092, miia.felin@loviisa.fi
  • Päivi Saarhelo, psykiatrisk sjukskötare, tidigt stöd för barnfamiljer, tfn 040 5445 7085, paivi.saarhelo@loviisa.fi
  • Sari-Sisko Veppling, socialhandledare, tfn 0440 555 923, sari-sisko.veppling@loviisa.fi

Läs mera om gruppens verksamhet och anmäl dej!