Förändringar i hälsovårdarnas och socialarbetets telefontider

Hälsovårdarnas telefontid är vardagar klockan 12.30–13 (gäller inte rådgivningarna). Socialarbetarna och socialhandledarnainom vuxensocialarbetet har telefontid är måndag-torsdag klockan 9.30–10.

  • Från och med 17.6.2019 förändras hälsovårdarnas telefontid så att telefontiden är vardagar klockan 12.30-13.00. Förändringen gäller vårdarmottagningen i Lovisa, Lappträsk och Forsby. OBS! Förändringen gäller inte hälsovårdare inom servicen för barn och ungdomar (rådgivningarna).
  • Socialarbetare och socialhandledare inom vuxensocialarbetet har har inte längre telefontid på fredagar. Deras telefontid är alltså måndag-torsdag klockan 9.30-10.00.