Verksamheten på Lovisa hälsocentrals brådskande mottagning

Brådskande vård samt ärenden gällande nya sjukdomar behandlas utan tidsbeställning på Lovisa hälsocentrals brådskande mottagning, Öhmansgatan 4, Lovisa.

Du kan ringa tfn 019 505 1300, eller komma till mottagningen och ta ett könummer.

Om du kontaktar oss innan klockan 15, behandlar vi ditt ärende inom samma dag. Kontakter som sker efter klockan 15 behandlas huvudsakligen följande vardagsmorgon (om ärendets brådskandegrad så tillåter). Hälsocentralens brådskande mottagning och telefonservice stänger klockan 16, varefter brådskande ärenden överflyttas att skötas av områdets samjour.

Du kan även använda elektronisk bedömning av vårdbehovet, kontakta hälsocentralen på webben precis då det passar dig bäst med t-tjänsten Klinik.