Förhandsinformation om serviceavbrott i klient- och patientdatasystem

Den 20.8.2019 är det serviceavbrott i grundtrygghetscentralens klient- och patientdatasystem. Serviceavbrottet påverkar i hög grad verksamheten på läkar/vårdarmottagningar och inom socialvården, under avbrottet sköter vi enbart brådskande ärenden gällande hälsa och socialvård!

Serviceavbrottet påverkar även verksamheten på hälsocentralens avdelning, vårdenheter och inom hemvården.