Forsby hälsogård stängs tillfälligt från och med 28.9.2020

Koskenkylän terveysasema

På grund av rådande pandemisituation måste vi omorganisera vår verksamhet. Till en följd av detta stängs Forsby hälsogård tillfälligt från och med 28.9.2020. Läkar/vårdarmottagningen samt rådgivningsverksamheten överflyttas till Lovisa hälsocentral.

HUSLAB provtagning på måndagar ordnas fortfarande på hälsogården i Forsby.

Vi beklagar eventuella olägenheter som stängningen medför.