Grundtrygghetscentralens skyltning förnyas

Arbetet börjar 13.5.2019, och beräknas färdigställas inom maj månad. Vi förnyar all skyltning inomhus, samt även skyltningen utomhus i ett senare skede. Vi beklagar eventuella olägenheter!