Gruppen för personer med spelberoende är inhiberad 15.1.2019

Mental- och missbrukarvårdens grupp för personer med spelberoende är inhiberad 15.1.2019, följande träff planenligt 19.2.2019.