Har du redan bekantat dig med social- och hälsovårdens nyhetsbrev?

Vi vill berätta mera om vår verksamhet, om vad som sker inom social- och hälsovården, vilka projekt vi deltar i och övriga aktuella ärenden.

Nyhetsbrevet publiceras månatligen både i elektronisk form på stadens webbplats och som pappersversion. Du hittar nyhetsbrevet bland annat i väntrummen i olika verksamhetsställen inom grundtryggheten, på kundservicekontoret Lovinfo samt i Kompanjonskapshuset Hörnan.

Läs nyhetsbrevet!