Influensa och influensavaccinationer

Influensa är en akut inflammation i de övre luftvägarna orsakad av influensavirus. Influensa är allvarligare än en vanlig förkylning. Hos friska personer i arbetsför ålder går influensan vanligtvis över med hemvård. Influensa kan ändå vara farlig hos de som fyllt 65-år, personer med en underliggande sjukdom och gravida kvinnor. Vaccinet är det bästa sättet att skydda sig mot influensa och dess följdsjukdomar.

Sedvanliga influensavaccin som injiceras kan inte orsaka influensa, eftersom de inte innehåller levande virus. Ibland får de vaccinerade muskel- och ledsmärtor, huvudvärk eller feber. Dessa symtom avtar efter ett par dagar och kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

Allvarliga komplikationer relaterat till influensa

  • Akut andnöd
  • Blodförgiftning
  • Hjärtmuskelinflammation
  • Hjärtinfarkt
  • Hjärtsvikt
  • Hjärnhinneinflammation
  • Störningar i hjärnans blodcirkulation
  • Guillan-Barre syndrom