Klinik hjälper!

Du kommer väl ihåg att du via e-tjänsten Klinik kan uträtta dina ärenden elektroniskt via webbtjänsten då det passar dig bäst, även kvällar och veckoslut. Du behöver inte längre köa per telefon!

Med e-tjänsten Klinik kan du dygnet runt bland annat beställa tider, förnya recept och sköta ärenden hos munhälsovården. Om ditt ärende gäller rådgivningar, fysioterapi eller utlåning av hjälpmedel, vuxensocialarbete, mentalvårds- eller missbrukarservice kan du även lämna en kontaktbegäran via tjänsten. Kontakta oss i första hand via e-tjänsten Klinik i alla ärenden gällande hälsovård. Via tjänsten kan du skicka ett meddelande direkt till din egenvårdare.

Tack vare Klinik kan vårdpersonalen genast från första kontakten styra patienten till rätt typ av tid, då förhandsuppgifterna är klara och tydliga, och den artificiella intelligensfunktionen hjälper till att bedöma brådskandegraden.

E-tjänsten Klinik har varit till stor nytta både för oss och för våra klienter speciellt nu i pandemitider. Egenvårdare kan ha svårt att stå till förfogande under telefontid om hen exempelvis deltar i arbetet med  coronavaccinering. Tack vare e-tjänsten Klinik kan egenvårdare och övrig hälsovårdspersonal kontakta klienten på en tidpunkt som passar för alla. Även ur klientens synvinkel sköts ärenden smidigt, klienten behöver inte köa per telefon och inte beakta grundtrygghetscentralens öppethållningstider.

Mera information om användningen av e-tjänsten Klinik samt länk till själva tjänsten finns på stadens webbplats, www.loviisa.fi/sv/24hbetjaning.