Lämna din åsikt om planerna på Drottningstranden

De alternativa planutkasten för Östra stranden av Lovisaviken finns till påseende. Du kan lämna in din åsikt om utkasten via en webbenkät.

Detaljplaneringen av bostadsmässområdet 2023, Drottningstranden i Lovisa, pågår. Lovisa stad har öppnat en ny enkät om detaljplaneringen. I enkäten presenteras alternativa planutkast delområdesvis.

Du kan kommentera de alternativa planutkasten via enkäten eller lämna in din åsikt på Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo, per post till adressen Lovisa stad, Stadsplaneringsavdelning, PB 77, 07901 Lovisa eller per e-post till adressen kaavoitus@loviisa.fi.

Du hittar de framlagda planutkasten och en länk till webbenkäten på adressen loviisa.fi/sv/drottningstranden.

Du kan lämna in din åsikt medan de alternativa planutkasten är framlagda 4.7–16.8.2019.

Tack för ditt deltagande!

Kundservice gällande enkäten:

stadsarkitekt Maaria Mäntysaari, tfn 0440 555 403 (veckorna 28, 31, 33)

planerare Tiina Hahl, tfn 040 555 04 55 (veckorna 30, 31, 33)

planerare Perttu Huhtiniemi, tfn 040 555 06 55 (veckorna 32, 33)

planerare Timo Leikas, tfn 0440 555 344 (veckorna 28, 29)

E-post: fornamn.efternamn@loviisa.fi och kaavoitus@loviisa.fi.