Lovisa stads rekommendation för hobbyverksamhet från och med 16.10.2020 för att förebygga coronavirussmittor

Lovisa stad ger en rekommendation för hobbyverksamhet för att förebygga coronavirussmittor i coronavirusepidemins upptrappningsfas i enlighet med sjukvårdsdistriktets (HNS) anvisningar.

Coronavirusinfektionen smittar allra lättast två dygn före och efter att symptomen börjat. För att förebygga smittning rekommenderar vi att man inom hobbyverksamhet minskar på kontakter mellan människor och att man vistas i samma lokaler.

I hobbyverksamhet, såsom idrottsföreningar, medborgarinstitutskurser, konstskolor (till exempel läroanstalter för dans, teater, musik och bildkonst), grupphobbyer (till exempel scouter samt orkester- och körverksamhet) och övriga motsvarande, ska man iaktta följande anvisningar för förebyggande av coronavirusspridning:

 • Det rekommenderas att de som deltar i hobbyverksamhet använder ansiktsmask (från grundläggande utbildningens åk 7 uppåt) för att säkerställa det att hobbyverksamheten fortsätter.
 • Man ska endast komma till hobbyverksamheten när man är frisk. Personen ska vara fullständigt symptomfri, det får inte finnas ens lindriga symptom.
 • Ansiktsmask ska användas i alla situationer utom idrott. Även i körövningar försöker man använda ansiktsmask. Amatörorkestrar bör överväga en repertoar utan blåsinstrument, de övriga ska använda ansiktsmask.
 • Alla personer som deltar i verksamheten bör använda ansiktsmask under hela evenemanget, även den eventuella publiken.
 • Det rekommenderas att hobbygruppens storlek underskrider 20 personer.
 • Verksamhet planeras så att
  • ansiktsmask används i alla situationer
  • säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus
  • separata smågrupper föredras
  • man undviker gemensamma träningar eller övningar grupper emellan
  • man undviker att grupper blandas
  • övriga sätt, så som fjärranslutning, utnyttjas i verksamheten för att förebygga coronavirussmittor
  • hobbyutrustningen är personlig, men man bör sköta om desinficering av gemensamt använda redskap (såsom bollar)
  • man i mån av möjlighet kommer till träningarna färdigt iklädd idrottsutrustningen – man undviker att vistas i omklädningsrum och andra gemensamma lokaler
  • den som ordnar verksamheten sköter om städningen efteråt.

Det rekommenderas att man inte ordnar stora kultur- och idrottsevenemang (så som utställningar, konserter, idrottsturneringar o.d.). Om man anser att ett dylikt evenemang är absolut motiverat, bör det totala antalet deltagare begränsas till under 50 personer och evenemanget ordnas utan publik. Om det trots detta kommer publik kan evenemanganordnaren genom att meddela om det i förväg förutsätta att de som deltar i evenemanget använder ansiktsmask.

Den som ordnar evenemanget ansvarar för att på tillräckligt sätt förebygga coronavirussmittor och att säkerställa säkerheten genom att följa THL:s, Undervisnings- och kulturministeriets samt grenförbundens anvisningar som finns sammanställda på statsrådets webbplats  .

Lovisa fritidsväsendets precisering till användning av idrottslokaler

När en saltur avslutas och nästa börjar, träffar de som har olika turer inte varandra. Man väntar på egen saltur ute eller i omklädningsrum, inte i salen eller bakom salens dörr. Man ska kunna gå ut från salen tryggt utan kontakt med dem som har nästa tur.

Salar med endast två omklädningsrum: om omklädningsrummet används, använder hela gruppen samma omklädningsrum eller går till salen genom samma omklädningsrum, och nästa grupp använder det lediga omklädningsrummet.

Man får inte göra uppvärmning i korridorer eller i entréhallen i idrottshallens övre våning.

Om det hålls ett möte i idrottshallens kafeteria, ska man använda dörrarna i övre våningen (vid behov öppnar en person dörrarna).

Lovisa Gymnastikförenings tur på torsdagar kl. 19–20 har flyttats från entréhallen i idrottshallens övre våning till Generalhagens skola för resten av året.

Anvisningarna kan preciseras vidare.

Tyvärr betyder det att träningstiden i salen kan vara kortare. Tillsammans ska vi göra träningen så trygg som möjligt så att verksamheten kan fortsätta!