Målgruppen för fjärde coronavaccin utvidgas i Lovisa och Lappträsk

Lovisa stad erbjuder enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) direktiv en fjärde coronavaccin för personer som fyllt 65 år och som har ett speciellt behov av boosterdos.

Målgruppen för en fjärde dos coronavaccin utvidgas till att gälla sådana personer över 65 år som omfattas av ordnad hemvård eller närståendevård, samt till andra personer över 65 år vilkas hälsa och funktionsförmåga på motsvarande sätt är nedsatt och som inte klarar sig ensamma hemma. Personen bör, utgående från hälsa och/eller funktionsförmåga, vara i behov av veckovis hjälp för att klara av vardag.

Det fjärde coronavaccinet rekommenderas även fortfarande för alla personer som fyllt 80 år, samt för alla äldre personer som bor på vårdhem. Dessutom rekommenderas en fjärde vaccindos till personer som fyllt 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Personer som redan insjuknat i coronavirus och fått tre vaccindoser behöver inte en fjärde vaccindos. En genomgången coronavirussjukdom motsvarar en vaccindos. Mer information om det fjärde coronavaccinet hittar du på THL:s webbplats. 

Kriterierna är gemensamma för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Kriterierna baserar sig på Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommendation från 5.5.2022.

Tidsbeställning till coronavirusvaccination: coronavaccinbokning.fi. Du kan även kontakta oss via e-tjänsten Klinik, eller boka tid per telefon på numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Mer information om coronavaccin hittar du på THLS:s webbplats.