Mattvätt utomhus hör till sommaren

Att tvätta mattor utomhus intill vattendrag är en trevlig syssla. Dessutom får man motion, och det är miljövänligt att tvätta med muskelkraft, speciellt om du beaktar följande anvisningar och tips.

Att tvätta mattor i åar, sjöar eller i havet smutsar vattendragen och bidrar till näringsbelastningen och därigenom till ökad algblomning. Små vattendrag så som åar kan ta skada också av en ringa tvättvattenbelastning

Tvätt av mattor och andra textiler från det egna hushållet på strandområden ska ordnas så att tvättvattnet inte rinner direkt i vattendrag.

För allmän, yrkesmässig och omfattande tvätt ska man ha för ändamålet byggda tvättställen, varifrån avloppsvattnet avleds till allmänt spillvattenavlopp eller annan godkänd behandling av avloppsvatten. (Miljöskyddsföreskrifter för Lovisa stad och Lappträsk kommun).

Mattvätt

Gröna tips för mattvätt
  • Mattorna skall tvättas på torra land så att tvättvattnet sugs upp i marken.
  • Det bästa alternativet är att tvätta mattorna på en för det avsedd tvättplats där vattnet leds till avloppsnätet.
  • Trots att det inte finns hundraprocentigt miljövänliga tvättmedel, kan man minska olägenheterna för vattendragen genom att använda miljömärkta tvättmedel. Undvik tvättmedel som innehåller fosfater eftersom de bidrar till näringsbelastningen av vattendrag.
  • Ättika fungerar som fläckborttagare och hjälper också till att hålla färgerna klara.

Mer information: miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki (040 777 3460).