Nu kan du uträtta hälsovårdsärenden på nätet 24/7

Lovisas hälsovårdscentral, munhälsovård och fysioterapi och rådgivning använder sig från och med 1.10.2019 av den elektroniska ärendehanteringstjänsten Klinik. Med hjälp av Klinik e-tjänsten kan du sköta dina vanligaste hälsovårdsärenden under dygnets alla timmar!

Målet med tjänsten är att göra så att man enklare och snabbare kan få vård eller sköta ärenden. Tjänsten identifierar omedelbart sådana fall som kräver akut vård.

Fördelarna med e-tjänsten är bland annat att

● Du kan uträtta dina ärenden den tid som passar dig bäst, även på kvällar och helger

● Du inte behöver berätta om ditt ärende flera gånger

● Du hänvisas direkt till den vård du behöver eller till en annan tjänst

● Vårdpersonalen får mer tid över till att möta och vårda människor

Läs mera om Klinik e-tjänsten!