Påverka färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning vid diskussionsmöte 20.5.2019!

Lovisa stad ordnar tillsammans med Askola kommun, Borgå stad och Sibbo kommun måndagen 20.5 kl. 17.30-19.00 ett diskussions- och informationsmöte om konkurrensutsättningen av färdtjänsten. Mötet är avsett för alla som är intresserade av färdtjänstupphandlingen. Mötet hålls i Fabrikssalen i Konstfabriken i Borgå, adress Västra Alexandersgatan 1.

Mötet är avsett för användare av tjänster för personer med funktionsnedsättning, kommuninvånare, beslutsfattare, företagare samt kommunernas tjänsteinnehavare. Diskussionsteman är upphandlingen av färdtjänst och tidsplanen för en anbudstävling. De närvarande får information om den kommande konkurrensutsättningen och kan framställa synpunkter till stöd för beredningen. Ingen särskild anmälan om deltagande behövs.

Lovisa planerar för samarbetsområdet just nu tillsammans med Askola, Borgå och Sibbo, hur färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning i fortsättningen ska ordnas och upphandlas. Var och en av kommunerna beslutar senare i år, om kommunen deltar i en gemensam konkurrensutsättning eller ordnar själv konkurrensutsättningen av tjänsten. Enligt planerna kommer en konkurrensutsättning att ordnas under år 2019.

För närvarande upphandlar Lovisa färdtjänst på basis av ett tillfälligt avtal genom att förhandla med de taxiföretagare som erbjuder färdtjänst för klienter i Lovisa.

Mer information: servicechef Päivi Sippula, 1883654, paivi.sippula@loviisa.fi