Rosk’n Roll informerar: avfallshanteringen under midsommaren

Alla Rosk’n Rolls avfallsstationer samt kundtjänsten håller stängt under midsommarveckoslutet 21.6– 23.6.2019. Midsommaren kan också medföra att tömningstidtabellen för fastighetens avfallskärl ändrar.

Avfallskärlet kan tömmas en dag tidigare än normalt. På vissa områden börjar måndagens rutter köras redan söndag 16.6. Alla tömningar gällande vecka 25 har utförts senast torsdag 20.6.

Avfallsplatserna kan till följd av att invånarantalet och avfallsmängden ökar bli nedskräpade eller svämma över. Rosk’n Roll vädjar också till invånarna att miljön kring insamlingsplatserna hålls snygg. Genom att sortera och platta till avfallet ryms det mera i kärlen. En stor del av avfallet går bra att föra bort först senare under veckan efter midsommar.

Ekopunkterna är till för återvinnbart avfall från alla hushåll som betalar avfallshanteringens grundavgift. Användningen av blandavfallsplatserna är begränsad till kunder som skilt betalar för tjänsten. Från och med midsommaren kommer det vid de platser som används flitigast att utförs extra tömningar sommarveckoslut.

Tips för en sopsnål midsommar och picknick:

  • Överskatta inte hur mycket mat det går åt
  • Använd hållbara kärl, inte engångs
  • Köp inte separat inpackade livsmedel
  • Städa efter dig och sortera skräpet