Sommarlinjen i Lovisa kör från och med den 27.6.2018

Sommarlinjen som kör under skolornas lov börjar trafikera onsdagen den 27.6. Rutterna är två till antalet: den västra linjen som körs på onsdagar och den östra linjen som körs på fredagar. Sommarlinjen kör tills skolstarten i augusti.

Den västra linjen startar på onsdag morgon kl. 9.30 i Kabböle och kör via mataffären i Forsby till busstationen i Lovisa. Via Pernå kyrkoby kör man på beställning. Beställningen bör göras per telefon senast föregående dag. Vid busstationen är bussen strax efter 10.30 beroende på om rutten gått via Pernå kyrkoby. Starten tillbaka längs samma rutt sker klockan 12.30.

Den östra linjen kör på beställning från Påvalsby till busstationen på fredagar med start klockan 9.10. Utan beställningar startar den östra linjen vid busstationen 9.50. Bussen är framme vid Gulf i Svenskby 10.25 och tillbaka till centrum och Påvalsby vid behov startar man 11.00. Returen från busstationen till Svenskby startar 13.00.

Sommarlinjen trafikeras i år av Ab J. Tidstrand Oy. Exakt information om hållplatser samt beställningar: 040 363 13 49 (chauffören). Bolaget returnerar obesvarade samtal förutsatt att beställarens nummer inte är hemligt. Det går även att beställa skjuts per textmeddelande dagen innan. Bolaget kvitterar mottagna meddelanden.

Tidtabellerna uppdaterade 25.6: lagt till morgonlinje från centrum till Kabböle och eftermiddagslinje från Svenskby till centrum.

Västra linjen, onsdagar
Kabböle – centrum
Kabböle 9.30
Näse 9.35
Rönnäs 9.40
Isnäs, baren 9.45
Sjögård 9.48
Tjusterby 9.53
Tervik 9.55
Gammelby, ABC 10.00
Forsby, butiken 10.05
Pernå kby* 10.15*
Pitkäpää vägskäl* 10.22*
Lidl/S-market 10.31**
Torget 10.32**
K-Market 10.33**
Busstationen 10.34**

*bara på beställning, beställ skjuts av chauffören per telefon senast föregående dag

**tidtabellen påverkas av eventuell beställningstrafik via Pernå kyrkoby

Västra linjen, onsdagar
centrum – Kabböle
Busstationen 8.30 12.30
K-Market 12.32
Torget 12.32
Lidl/S-Market 12.33
Pitkäpää vägskäl* 12.42*
Pernå kby* 8.40* 12.49*
Forsby, butiken 8.50 12.59
Gammelby, ABC 8.55 13.04
Tervik 13.09
Tjusterby 9.00 13.11
Sjögård 9.05 13.16
Isnäs, baren 9.10 13.19
Rönnäs 9.15 13.24
Näse 9.20 13.29
Kabböle 9.25 13.34

*bara på beställning, beställ skjuts av chauffören per telefon senast föregående dag

 

Östra linjen, fredagar
Påvalsby* – centrum – Svenskby
Påvalsby* 9.10*
Hommansby* 9.15*
Andersby* 9.20*
Skinnarby* 9.25*
Hardom* 9.30*
Gislom* 9.35*
Lidl/S-Market* 9.40*
Torget* 9.43*
K-Market* 9.45*
Busstationen 9.50
Tessjö 9.55
Kvarnby 10.00
Abborfors 10.05
Bruket 10.10
Virböle 10.17
Kungsböle 10.19
Svenskby, Gulf 10.25

*bara på beställning, beställ skjuts av chauffören per telefon senast föregående dag

 

Östra linjen, fredagar Svenskby – centrum – Påvalsby*
Svenskby, Gulf 11.00 13.40
Kungsböle 11.06 13.45
Virböle 11.08 13.50
Bruket 11.15 13.55
Abborfors 11.25 14.05
Kvarnby 11.30 14.10
Tessjö 11.35 14.15
Busstationen 11.40 14.20
K-Market* 11.43*
Torget* 11.45*
Lidl/S-Market* 11.55*
Gislom* 12.00*
Hardom* 12.05*
Skinnarby* 12.10*
Andersby* 12.15*
Hommansby* 12.20*
Påvalsby* 12.25*

*bara på beställning, beställ skjuts av chauffören per telefon senast föregående dag

 

Östra linjen, fredagar
centrum – Svenskby
Busstationen 13.00
Tessjö 13.05
Kvarnby 13.10
Abborfors 13.15
Bruket 13.25
Virböle 13.30
Kungsböle 13.35
Svenskby, Gulf 13.40