Vattenläckaget på Borgågatan, Artillerigatan och Skvärgatan har reparerats

Vattenläckaget på Borgågatan, Artillerigatan och Skvärgatan har reparerats. Vattnet kan vara grumligt och det kan även ha kommit in luft i rörsystemet som åstadkommer buller och fräs. För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten tills det klarnar.

Jour tfn 0440 555 902.