Verksamheten på Forsby hälsogård förändras tillfälligt på grund av pandemisituationen

Vi försöker i mån av möjlighet sköta icke-brådskande mottagningsverksamhet per telefon, all brådskande mottagningsverksamhet är koncentrerad till Lovisa hälsocentral.

Från och med 30.3.2020 fungerar Forsby hälsogård som arbetsutrymme för sådan personal inom grundtryggheten, som av olika orsaker hör till en riskgrupp. Arbetet utförs enbart per telefon, det finns ingen klientmottagning på hälsogården. Rådgivningen och övrig icke-brådskande mottagningsverksamhet sker på Lovisa hälsocentral.

Med denna lösning försöker vi undvika att personal som hör till riskgrupper arbetar i utrymmen där det eventuellt kan finnas virussmitta.