Lovisa hälsovårdscentrals verksamhetsmodell förnyas från och med 7.1.2021

Vi förnyar verksamhetsmodellen för Lovisa hälsovårdscentral. I fortsättningen baserar sig läkar/vårdarmottagningens verksamhet på en multiprofessionell teammodell. Målet är att koncentrera patientens ärenden till en yrkesperson inom hälsovården. Denna yrkesperson planerar och deltar i patientens vård.

Om patienten har tilldelats en egenvårdare, kontaktar patienten i fortsättningen denna egenvårdare i alla hälsorelaterade ärenden, även i brådskande ärenden. I första hand sker kontakten med e-tjänsten Klinik, där man kan skicka meddelande direkt till den egna vårdaren. I och med förnyelsen kommer även egenvårdarnas/hälsovårdarnas telefontider att ändras, de nya telefontiderna är vardagar klockan 9–9.30 och klockan 12.30–13. Om patienten inte når hälsovårdaren på telefontiden, kontaktas patienten senare.

Om patienten inte har tilldelats en egenvårdare, kontaktar man i första hand hälsovårdscentralen med e-tjänsten Klinik. Om man inte kan uträtta sitt ärende elektroniskt kan man ringa till numret 019 505 1300 vardagar klockan 8–16.

Om det är fråga om ett olycksfall, ska man även i fortsättningen direkt kontakta hälsovårdscentralens brådskande mottagning, tfn 019 505 1300 vardagar klockan 8–16.

Vid en akut nödsituation ska man ringa nödnummer 112 eller Jourhjälpen 116 117 (ytterom tjänstetid).

Mera information om den nya verksamhetsmodellen för läkar/vårdarmottagningen samt kontaktuppgifter till egenvårdare finns på stadens webbtjänst, Läkar- och vårdarmottagningar -sidan.