Vill du sköta Plagens kiosk sommaren 2019?

Fritidstjänsterna ger mer information om verksamheten och om hur du ansöker om platsen.

Skötseln av kiosken vid badstranden Plagen (Kaptensvägen) sommaren 2019 kan sökas senast 10.5.2019.
Tilläggsuppgifter ger chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson, tfn 040 568 4138 eller vapaa-aika@loviisa.fi.