Föreläsning om halkolyckor och hur man kan förhindra dessa 4.11.2019 kl. 14 på servicehuset Esplanad

Vinterns halka kan överraska! En halkolycka kan vara en vändpunkt som leder till begränsningar i funktionsförmågan, eller nedsatt förmåga att klara sig självständigt. Att falla är inte en naturlig del av ålderdomen. Halkolyckor är överraskande, men de kan förhindras.

Det är viktigt att identifiera de individuella orsaker som bidrar till att risken för olycksfall ökar, och i mån av möjlighet avhjälpa eller minska verkan av dessa orsaker. Genom att ombesörja en god hälsa och funktionsförmåga kan vi minska olycksfallsrisken och öka säkerheten.

Lovisa stads seniorservice ordnar måndag 4.11.2019 klockan 14 ett infotillfälle på servicehuset Esplanad. Fysioterapeut Sissel Fredriksson och Anne Seppälä berättar om hur man kan förhindra halkolyckor. Representanter från judoföreningen Arashi berättar och visar i praktiken hur man kan förhindra halkolyckor, hur man faller på rätt sätt och därmed förhindrar eventuella större skador. Vi presenterar även olika modeller av skor samt halkskydd för dessa. Tillställningen är tvåspråkig. Kaffebjudning, välkommen med!