5-åringarnas avgiftsfria småbarnspedagogik

Lovisa deltar i undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik. Försöket förverkligas som verksamhet i enlighet med lagen för småbarnspedagogik och omfattar alla barn som är födda år 2014.

5-åringarnas avgiftsfria 20 veckotimmar småbarnspedagogik ordnas under tiden 1.8.2019-31.7.2020. Placeringsbesluten för barn födda 2014 inom kommunal småbarnspedagogik korrigeras automatiskt utifrån antalet timmar som vårdnadshavarna meddelat.

För att nå målen med småbarnspedagogik är verksamhetstiden i huvudsak klockan 9-13. Om tiden inom småbarnspedagogiken överskrider 20 h/vecka, faktureras överskridande del enligt reserverad tid.
Om barnets närvaro bestäms utifrån föräldrarnas arbetstider och barnet är närvarande, förutom dagtid också på kvällar, nätter och veckoslut, räknas 20 avgiftsfria timmar från den reserverade tiden per vecka.

Mer information ger chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132.