Användningen av patient- och klientdatasystemet Apotti utvidgas inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till Borgå sjukhus

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) pågår en omfattande reform av verksamheten, som hänför sig till hanteringen av patient- och klientdata. I kärnan av reformen är det nya systemet Apotti, som utvidgas till Borgå sjukvårdsområde 1.2.2020. Genom Apotti övergår man inom alla HUS enheter till ett enhetligare sätt att dokumentera och använda patientdata senast vid utgången av 2020.

Användningen av Apotti utvidgas 1.2.2020 till Hyvinge, Lojo, Borgå och Västra Nylands sjukvårdsområden och inom Helsingfors universitetscentralsjukhus sjukvårdsområde till Jorvs sjukhus och resultatenheterna Psykiatri samt Kvinnosjukdomar och förlossningar.

Borgå sjukhus fungerar som vanligt, men på jouren kan det förekomma rusning

HUS har gjort omfattande förberedelser inför införandet av systemet Apotti. Tillräckligheten av personal har säkerställts genom interna arrangemang och extra personal. Alla nya användare har gått en utbildning i Apotti och 1 700 anställda kommer att agera som närstöd under införandet.

Den tekniska införandefasen räcker ungefär en månad och har beaktats i de tidsbokningar som gäller icke-brådskande vård.

Alla sjukhus betjänar patienter och kunder som vanligt, men det kan förekomma rusning till exempel på jourpoliklinikerna.

Innan man uppsöker jouren är det viktigt att ringa Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 eller kontakta den egna hälsostationen om den är öppen.

Läs meddelandet från HUS i sin helhet