Borgå stad informerar 24.3.2020: Instruktioner för den kommunala veterinärens kunder

Koira eläinlääkärissä hunden hos veterinären

Coronavirusepidemin leder till förändringar även i den kommunala veterinärverksamheten. Vi önskar att djurägarna tar i beaktande följande saker då de besöker mottagningarna:

Meddela redan då du bokar tid om du har förkylningssymptom eller hör till en riskgrupp, så vi kan planera besöket på förhand så att det är så säkert som möjligt för alla. 

Om du har förkylningssymptom kom vänligen inte in till mottagningen, utan ring. Då kan vi komma ut och hämta djuret till undersökning. 

Patienter som ges lugnande medicin kan vi ta emot utomhus och ägaren behöver inte bli och vänta på att patienten somnar. 

Kom ihåg säkerhetsavstånd på 1–2 meter till andra kunder och personalen. 

Undvik att vistas i väntrummet, vi rekommenderar att du väntar utanför eller i bilen. 

Vi önskar att endast en person kommer in till kliniken. 

I väntrummet finns en toalett där du kan tvätta händerna, där finns också handsprit. 

Betala helst med kort (närbetalning) 

Tidsreservering via webben är inte i bruk för tillfället; tidsreservering per telefon från mottagningen.  

Med dessa försiktighetsåtgärder kan vi fortsätta den viktiga servicen för djuren. 

Miljöhälsovården i Borgå erbjuder veterinärtjänster till Askola, Lappträsk, Borgnäs och Sibbo kommuner samt till Lovisa och Borgå stad.  

  • Borgå mottagning tfn 0400 912 640 
  • Lovisa mottagning tfn 040 713 9886 
  • Sibbo mottagning tfn 050 522 2796