Deltagare i evenemanget Saltbodan Radio smittad av coronavirus – var uppmärksam på eventuella symtom

koronavirus coronavirus

Coronavirusinfektion har konstaterats hos en av dem som deltog i evenemanget Saltbodan Radio på Lovisa Skeppsbron lördag 19.6.2021. De som deltog i evenemanget kan ha exponerats för coronavirus.

De som deltog i evenemanget uppmanas vara uppmärksamma på eventuella coronavirussymtom och gå på coronavirustest även vid mycket lindriga symtom.

Symtom på coronavirusinfektion är bland annat feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne, diarré eller magont utan någon annan uppenbar orsak.

Om du misstänker att du blivit smittad av coronavirus, boka tid för coronavirusprovtagning elektroniskt på adressen koronabotti.hus.fi. Du kan också göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet via e-tjänsten Klinik. Om du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du ringa Lovisa hälsovårdscentral, tfn 019 505 1300 vardagar klockan 8–16.