Den nationella minnesveckan firas för första gången i Lovisa 19–26.9.2022

Den nationella minnesveckan firas nu även i Lovisa 19–26.9. Temat för veckan är ”Ett gott liv i ett minnesvänligt samhälle", och man vill uppmuntra alla invånare till minnesvänliga gärningar. På minnesveckans föreläsning 20.9.2022 klockan 14–15.30 på Servicehuset Esplanad presenteras den nya Minneslotsverksamheten som har kört igång i Lovisa i augusti.

– Då pandemin började för några år sedan hade vi inom seniorservicen i Lovisa precis kört igång med Minnespoliklinik-verksamhet, vilket i en relativt liten stad som Lovisa är en fantastisk sak och absolut ingen självklarhet, berättar servicechefen för tjänster för seniorer Sofie Klawér-Kallio. –Tyvärr har pandemin delvis begränsat verksamheten.

I början av år 2022 fick Helsingin muistiyhdistys ry ett positivt finansieringsbeslut av STEA för att utvidga sin Minneslotsverksamhet till de östra kommunerna i Nyland. Minneslotsverksamheten i Lovisa har kört igång i augusti.

– Vi är mycket glada över denna nya samarbetspartner från tredje sektorn. Under vårens samarbetsmöten kläckte vi tillsammans idén om att i år även fira minnesveckan även i Lovisa, förklarar Klawér-Kallio.

Den nationella minnesveckan firas årligen den veckan då den internationella Alzheimerdagen 21.9 inträffar, veckan kan variera mellan vecka 38 och 39. Det nationella temat för veckan i år är ”Ett gott liv i ett minnesvänligt samhälle”. Med årets tema vill man lyfta fram att ett minnesvänligt samhälle grundar sig i minnesvänliga gärningar. Dylika gärningar kan dels vara att aktivera sig genom att delta i en session för att bli minnesfadder, bli minnesfrivillig eller gå med i en lokal minnesförening. Gärningarna kan också helt enkelt vara att bemöta personen med minnessjukdom som en människa eller att tala om minnesjukdomar på ett öppet och respektfullt sätt.

– Under veckan vill vi utmana var och en, vilken är din minnesvänliga gärning? frågar Klawér-Kallio ivrigt.

På minnesveckans föreläsning 20.9. klockan 14–15.30 på Servicehuset Esplanad presenteras den nya Minneslotsverksamheten – Alla intresserade är varmt välkomna, avslutar Klawér-Kallio.

Om du är intresserad av att bli minnesfadder kan minnesfaddersessionen kan göras virtuellt på nätet på adressen https://tuokio.muistikummit.fi/. Minnesföreningarna och minneslotscentralerna ordnar även fysiska minnesfaddersessioner, så då lönar det sig att vara i kontakt med den lokala föreningen/minneslotscentralen. Emilia Eklund är den lokala minneshandledaren för minneslotscentralen här i regionen, hennes e-postadress är emilia.eklund@muistihelsinki.fi

Bakgrund

Minnessjukdomar, ett paraplybegrepp för mer än 100 olika sjukdomar, är de tredje vanligaste folksjukdomarna i Finland. Cirka 200 000 finländare har idag en diagnos av någon form av minnessjukdom och ungefär lika många har en lindrig kognitiv funktionsnedsättning (MCI, mild cognitive impairment) som kan ses som ett förstadium till minnessjukdomar. Minnessjukdomar påverkar hela familjen, och man brukar också säga att en minnessjukdom är hela familjens sjukdom. Man har bedömt att minnessjukdomar berör cirka 1 miljon finländare, men fortfarande finns det mycket stigma runt minnessjukdomar. En målsättning under minnesveckan är även att minska detta stigma genom att sprida information och fakta om minnessjukdomar.

Bild: Pexels/Andrea Piacquadio