E-tjänsten Klinik Pro har tagits väl emot

Den elektroniska tjänsten för bedömning av vårdbehovet Klinik Pro, som togs i bruk inom Lovisa stads grundtrygghetscentral i oktober, har tagits väl emot av patienter och andra kunder.

Då de blev tillfrågade om kundnöjdhet uppgav mer än 90 procent av användarna att de var nöjda eller mycket nöjda med e-tjänsten. Också yrkespersonalen har varit nöjd över att tjänsten Klinik Pro är lätt att använda.

I oktober hade tjänsten en hög användningsgrad, i november och december användes den i mindre utsträckning. Under de två första månaderna användes tjänsten av mer än 160 personer.

– Vår önskan är att tjänsten används i allt högre grad, säger grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Med e-tjänsten Klinik kan man lätt kontakta hälsovårdscentralen och tandvården elektroniskt på webben precis då det passar en bäst. Man kan beställa tider, förnya recept och höra sig för om undersökningsresultat dygnet runt. Om ärendet gäller rådgivning, fysioterapi eller utlåning av hjälpmedel kan man också lämna en kontaktbegäran via tjänsten.

– Enligt uppföljningen har cirka hälften av kontakttagningarna skett utanför tjänstetid, konstaterar Schröder.

Den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen behandlar ärendena och styr patienten till rätt vård, exempelvis reserverar tid till läkar- eller vårdarmottagning.

– Endast 36 procent av dem som tagit kontakt hänvisades att kontakta den brådskande mottagningen per telefon, berättar grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Hon gläder sig över att också personer äldre än 65 år har hittat tjänsten. Största delen av användarna har enligt uppföljningen hittills varit kvinnor i åldern 30–59 år.

Närmare information och anvisningar om Klinik Pro finns på Lovisa stads webbplats: www.loviisa.fi/sv/24hbetjaning.

Mer information: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 28 07, carita.schroder@loviisa.fi