Enkät till de stängda daghemmens barns vårdnadshavare 24.11-12.12.2021

LApset ja lehdet

Vi fick en del svar på den enkäten som riktades till vårdnadshavarna till daghemsbarnen i Kuggom och Lekgårdens daghem. Tack till alla er som svarat!

Tyvärr hade vi ett tekniskt fel, som inverkade på att en del av frågorna (frågorna 6–10) inte var synliga. Av den orsaken har vi öppnat enkäten på nytt för tiden 24.11-12.12.2021. Vi ber er alla som svarat att svara på nytt på enkäten, särskilt på frågorna 6–10. Om ni väljer att inte svara beaktar vi era tidigare svar.

Man kan också svara på enkäten i sin helhet. Om du inte svarade senast har du ännu möjlighet att svara på den.

https://link.webropolsurveys.com/S/A234A2D3FB926418