Femåringarnas avgiftsfria småbarnspedagogik

Från och med 1.8.2019 är Lovisa med i undervisnings- och kulturministeriets försök gällande avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar (4h/dag). Den avgiftsfria småbarnspedagogiken är avsedd för Lovisabarn födda 2014 till och med 31.7.2020. Verksamhetstiden för den avgiftsfria småbarnspedagogiken är ca. 9.00-13.00.

Den del av småbarnspedagogiken som överskrider 4 timmar per dag är avgiftsbelagd. Avgifterna bestäms enligt följande:

  • när barnet är i småbarnspedagogik 4 timmar/dag, är småbarnspedagogiken avgiftsfri
  • när barnet är i småbarnspedagogik 86h/månad, men den dagliga vårdtiden överskrider 4 timmar, uppbärs en avgift för den överskridande delen som motsvarar 20 % av avgiften för heltid inom småbarnspedagogik
  • när barnet är i småbarnspedagogik 150h/månad, uppbärs en avgift som motsvarar 60% av avgiften för heltid inom småbarnspedagogik
  • när barnet är i småbarnspedagogik 210h/månad, uppbärs en avgift som motsvarar 70% av avgiften för heltid inom småbarnspedagogik

Mer information ger småbarnspedagogikens fakturering
veronica.eskonen@loviisa.fi tfn. 040 540 9796
veronica.lindblom@loviisa.fi tfn 040 637 5815