Fyra årstider i Lovisanaturen – Finland 100 år

Miljövårdsenheten vid Lovisa stad har tillsammans med sakkunniga guider tagit med intresserade Lovisabor på vandringar i Lovisanaturen. Tre årstider ligger redan bakom, vintern är ännu på kommande.

Fyra årstider i Lovisanaturen – Finland 100 år