Hälsovårdscentralens läkar- och vårdarmottagning fungerar via tidsbeställning

Du kommer väl ihåg att hälsovårdscentralens mottagning fungerar enbart via tidsbeställning. Detta gäller alla läkar- eller vårdarmottagningar och brådskande mottagningen med undantag av dejourfall.

Kontakta i första hand egenvårdare i alla hälsorelaterade ärenden, även i brådskande ärenden. Bäst lyckas detta via e-tjänsten Klinik, via tjänsten kan du skicka meddelande direkt till din egenvårdare.

Om du inte tilldelats en egenvårdare, kontakta i första hand hälsovårdscentralen via e-tjänsten Klinik. Om du inte kan uträtta ditt ärende elektroniskt kan du även ringa tfn 019 505 1300 vardagar klockan 8–16.