Huvudbibliotekets öppettider inskränks tillsvidare

Huvudbiblioteket i Lovisa är från och med måndagen 19.6.2017 öppet tillsvidare endast fyra dagar i veckan. Orsaken till att öppettiderna inskränks är inneluftsproblemen i huvudbiblioteket. På grund av inneluftsproblemen flyttar personalen delvis att jobba i närbiblioteken och i andra ersättande lokaler.

Huvudbiblioteket är öppet måndagar klockan 13–18, tisdagar klockan 10–15, torsdagar klockan 13–18 och fredagar klockan 10–15. Biblioteket är stängt onsdagar och på veckosluten. Under midsommarveckan är huvudbiblioteket undantagsvis öppet torsdag 22.6 klockan 10–15 och på midsommaraftonen 23.6 är det stängt.

På vintern tog vi rikligt med material- och dammprover i huvudbiblioteket. På biblioteket har inte hittats något aktivt mikrobbestånd, men i en del av lokalerna finns toxiskt damm. Under vintern och våren storstädades huvudbiblioteket. Med storstädningen strävade vi efter att minska på dammet som samlats i böckerna och rumslokalerna. Storstädningen är för den här gången färdig.

Iståndsättningsplanen får prislapp under sommaren

Arkitekt Pekka Saatsi uppgjorde på våren två alternativa planer för att iståndsätta biblioteksbyggnaden. Den mera omfattande planen har framskridit till noggrannare beredning. Saatsi och stadens lokalservice gör under försommaren kostnadskalkyler utifrån projektplanen. Syftet är att planen behandlas i stadsstyrelsen i augusti.

På ett öppet informations- och diskussionsmöte i maj presenterade arkitekt Pekka Saatsi projektplanerna för iståndsättande av huvudbiblioteket. Planerna finns på Lovisa stads webbplats www.lovisa.fi/inomhusluft.

Mer information:

bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn 0440 555 250, thomas.gronholm@loviisa.fi

bibliotekschef Danielle Backström, tfn 040 778 6385, danielle.backstrom@loviisa.fi

lokalchef Antti Kinnunen, tfn 0440 555 412, antti.kinnunen@loviisa.fi