Information om verksamheten i Lovisa stads småbarnspedagogik under dagarna mellan jul och nyår 2021

Under dagarna mellan jul och nyår (27–31.12.2021) fungerar Forsby daghem, Määrlahden päiväkoti och Villekulla daghem som dejourerande daghem. De övriga daghemmen och gruppfamiljedaghemmet har stängt.

Forsby daghems skiftesomsorgsgrupp (Blåbären) följer avvikande öppettider under julen.

Skift- och nattomsorg erbjuds

  • på julafton ända till kl. 12
  • juldagen stängt
  • på annandag jul efter kl. 20.

Skiftesomsorg är stadens specialtjänst (540/2018, §13), till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftesarbete är berättigade.

Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi ber er vårdnadshavare att beakta, att vi inte kan garantera, att det för varje barn finns bekanta pedagoger på plats.

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för 27–31.12 senast 30.11.2021 via eSmåbarnspedagogik-tjänsten.

Om vårdnadshavarna reserverar vård för den här tiden, men inte behöver den, bör den avbokas senast 15.12. Staden har rätt att ta ut en avgift för en reserverad vård som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken (information om avgifterna inom småbarnspedagogiken 1.8.2021).

OBS! Endast dagarna 27–31.12 är avgiftsfria för de familjer som meddelat före utsatt tid, att de inte behöver vård under den här tiden.

På vissa områden sker förskolebarnens vård i skolans utrymmen och skolan är stängd under tiden 23.12.2021–9.1.2022. De frånvarodagar under den här perioden som meddelats före utsatt tid är avgiftsfria.

 

Tilläggsinformation fås av

Päivi Ahola, tfn 044 565 11 53 (Ruukki, Tessjö, Märlax, Fredsby)
Lena Rosenqvist-Huhtanen, tfn 040 551 91 15 (Hembacka, Lyckebo, Villekulla, Valkom)
Sofia Lindstedt, tfn 050 382 75 68 (Isnäs, Forsby)

Veronica Eskonen, tfn 040 540 97 96, småbarnspedagogikens fakturering