Iväg på julbestyr i Lovisa stads gemensamma elbilar

Lovisa stad har tillsammans med OP Yhteisauto en julkampanj som gäller alla användare av OP Yhteisauto.

Under julkampanjen får du en timme gratis körtid genom att du till exempel i samband med juluppköp tar en selfie där du är tillsammans med en av Lovisa stads elbilar avsedda för allmänt bruk. Lägg upp bilden på sociala media med hashtag #lovisastad #opyhteisauto #julbil. Lovisa stad meddelar OP Yhteisauto om de inlägg som har lagts upp med angivna hashtags. Efter det dyker en timme gratis körtid automatiskt upp under december i användarens mobilapplikation. Till julkampanjen hör också att alla som registrerar sig som användare av applikationen OP Yhteisauto i december eller har registrerat sig före det får en timme gratis körtid.

Lovisa stads gemensamma bilar kan man ta i bruk genom att mata in användarkoden 84613 i mobilapplikationen OP Yhteisauto. Mer information om mobilappen och dess användning får du även av kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A, öppet vardagar kl. 9–15, tfn 019 555 555 och stadens webbplats loviisa.fi/sv/elbilar.