Kommunalskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2022 slås fast i fullmäktige 20.10.2021

Harjurinteen koulu

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder nästa gång onsdag 20.10.2021, kl. 18. Sammanträdet är ett fysiskt sammanträde i Harjurinteen koulu, Bangatan 1. Du kan följa stadsfullmäktiges sammanträde som direktsändning via nätet och på plats.

På sammanträdet behandlas bl.a. inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2022. I beredningen föreslås såväl inkomstskattesatsen (20.25%) som fastighetsskattesatserna förbli oförändrade. Inflödet av kommunalskatt beräknas i år uppgå till cirka 51,3 miljoner euro, vilket är ungefär 1,2 miljoner euro mera än vad man uppskattat i budgeten. Inflödet av kommunalskatt för 2021 påverkas positivt av en bättre befolkningsutveckling än förväntat och en högre utdelning av kommunalskatten än förväntat som en följd av coronaviruspandemin.

På mötet går man även igenom invånarinitiativens och fullmäktigemotionernas framskridande.

Föredragningslista 20.10.2021

Du kan följa stadsfullmäktiges sammanträde som direktsändning via nätet här:

 Du kan också följa sammanträdet på plats i Harjurinteen koulus matsal. Vänligen följ coronaanvisningarna: använd munskydd, desinficera händerna, håll avstånd till andra och kom till sammanträdet bara om du är frisk.