Kultur- och fritidsnämndens samt byggnads- och miljönämndens understöd kan sökas fram till 31.3.2023

Understöd för kulturföreningar, idrottsverksamhet, ungdomsverksamhet och miljövård kan sökas fram till 31.3.2023

Kultur

– För kulturföreningar allmänt bidrag och projektbidrag.

Närmare information: www.loviisa.fi/sv/kultur-och-fritid/kultur/kulturunderstod/

Ungdomar och idrott

– För idrottsverksamhet allmänt understöd och utbildningsunderstöd

– För ungdomsföreningar allmänt understöd, utbildningsunderstöd och bidrag för
verksamhetsutrymme

– Bidrag för att anordna ungdomskvällar

Närmare information: www.loviisa.fi/sv/kultur-och-fritid/hobbyer-och-fritid/idrott-motion-och- friluftsliv/understod-och-priser/

Miljövård

– Understöd för miljövårdsfrämjande verksamhet och projekt

Närmare information: https://www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/miljo-och-natur/miljovard/understod/

Ytterligare uppgifter: kultur och fritid tfn 040 568 4138
miljö tfn 0440 555 373.

Välfärdsnämnden
Byggnads- och miljönämnden

Bild : Cartoon Vectors by Vecteezy